Znaleziono 22 artykuły

Lech Stachowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie dualizmu antropologicznego w Starym Testamencie i literaturze międzytestamentalnej Lech Stachowiak s. 3-32
Słowo wstępne Lech Stachowiak s. 5
Saul a Dawid na tle genezy monarchii izraelskiej Lech Stachowiak s. 15-36
Eschatologia Księgi Izajasza Lech Stachowiak s. 25-36
W poszukiwaniu parenezy w Starym Testamencie Lech Stachowiak s. 37-57
Katolicka biblistyka Starego Testamentu w dobie współczesnej Lech Stachowiak s. 41-54
Sie sittlichen Mahnungen in der Intertestamentlichen Literatur Lech Stachowiak s. 41-60
Pouczenia etyczne w literaturze międzytestamentalnej Lech Stachowiak s. 43-62
Badania nad napomnieniami moralnymi św. Pawła w XX wieku Lech Stachowiak s. 47-64
Posłannictwo Deuteroizajasza w świetle Iz 40, 1-11 i późniejszej tradycji tego tekstu Lech Stachowiak s. 57-70
Literackie i egzegetyczne problemy perykopy o chlebie z nieba (J 6, 22-59) Lech Stachowiak s. 57-74
Auf den Spuren der Paränese im Alten Testament Lech Stachowiak s. 59-80
Das Problem der Eschatologie im Buch Jesaja Lech Stachowiak s. 133-145
Jak rozumieć biblijne wypowiedzi o człowieku Lech Stachowiak s. 167-176
Die Erforschung der paulinischen Paränesen im 20. Jahrhundert Lech Stachowiak s. 177-194
"Wstęp do Starego Testamentu", red. L. Stachowiak, Poznań 1990 : [recenzja] Julian Warzecha Lech Stachowiak (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Prorocy słudzy słowa", Lech Stachowiak, Katowice 1980 : [recenzja] Henryk Muszyński Lech Stachowiak (aut. dzieła rec.) s. 209-211
V Międzynarodowy Kongres Studiów Starego Testamentu w Genewie w dniach 22-28 sierpnia 1965 r. Lech Stachowiak s. 238-244
Recenzja książki „Rozmowy o Biblii” Anny Świderkówny oraz jej książek „Ewangelia według Św. Mateusza” (w nowym przekładzie) i „Bóg Trójjedyny w życiu człowieka” Lech Stachowiak Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Prorocy - słudzy słowa", Lech Stachowiak, Katowice 1980 : [recenzja] J.W. Rosłon Lech Stachowiak s. 320-322
Objawienie i tradycja w dialogu ekumenicznym Lech Stachowiak s. 322-333
Eschatologiczny los Jerozolimy i jej ludu : refleksje biblijne nad Iz 66, 6–24 Lech Stachowiak s. 339-346