Znaleziono 13 artykułów

Ewa Starzyńska-Kościuszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 5-6
Słowo wstępne Zbigniew Hull Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 7-10
Feuerbach – Stirner : spór o koncepcje człowieka = Feuerbach-Stirner : The Contestation about Man's Conception Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 37-45
Koncepcja filozofii i pedagogiki narodowej Bronisława F. Trentowskiego : (z dziejów polskiej myśli filozoficznej epoki romantyzmu) = Trentowski’s Conception of National Philosophy and National Pedagogics Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 75-88
Teoria jaźni Bronisława F. Trentowskiego = Trentowski's Theory of Self Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 79-90
Koncepcja ludzkiej religii Johanna Gottfrieda Herdera = Herder's Conception of Human Religion Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 81-87
Związek przyrody, dziejów i moralności w filozofii historii Johanna Gottfrieda Herdera = Connexion between Nature, History and Morality in Herder's Philosophy of History Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 99-109
Problemy aksjologii Małgorzata Adamkiewicz Stefan Opara (aut. dzieła rec.) Ewa Starzyńska-Kościuszko (aut. dzieła rec.) s. 210-214
W poszukiwaniu bytu integralnego : przypadek Trentowskiego Dariusz Barbaszyński Ewa Starzyńska-Kościuszko (aut. dzieła rec.) s. 264-268
Holistyczna (całościowa) koncepcja zdrowia : zdrowie jako wartość Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 319-326
Filozofia i teatr Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 359-360
Ćwiczenia z podróży Antka Grzybka Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 361-362
Kilka słów o relacjach świata wartości i sztuki leczenia Andrzej Kucner Magdalena Sarnińska-Górecka Ewa Starzyńska-Kościuszko (aut. dzieła rec.) s. 441-444