Znaleziono 1 artykuł

Halina Stochel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Literatura rosyjska w polskich wydawnictwach międzywojennych (1919-1939). Bibliografia", Halina Stochel [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Stochel (aut. dzieła rec.) s. 254