Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Stochmiałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria oraz praktyczne aplikacje przezwyciężania barier integracji osób dorosłych niepełnosprawnych Jerzy Stochmiałek s. 95-114
Alfabetyzacja informatyczna dorosłych w kontekście procesu wykluczenia społecznego Jerzy Stochmiałek s. 102-110
Rozwój wybranych obszarów współczesnej niemieckiej pedagogiki Jerzy Stochmiałek s. 247-279