Znaleziono 11 artykułów

Małgorzata Strzyżewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszy rok Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : (kalendarium 1999-2000) Małgorzata Strzyżewska s. 111-142
Sprawozdanie z wystawy "Kaczmarek i inni" Małgorzata Strzyżewska s. 129-137
"Warmia i Mazury 1945-1995. Przewodnik bibliograficzny", Bożena Wasilewska, Olsztyn 1996 : [recenzja] Małgorzata Strzyżewska Bożena Wasilewska (aut. dzieła rec.) s. 161
Dom "Gazety Olsztyńskiej" Małgorzata Strzyżewska s. 267-270
"Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim", oprac. Wiktor Knercer, Warszawa 1995 : [recenzja] Małgorzata Strzyżewska Wiktor Knercer (aut. dzieła rec.) s. 328-330
Muzeum Dom "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1992–2012 Małgorzata Strzyżewska s. 369-383
XVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Małgorzata Strzyżewska s. 443-444
Na marginesie książki "Rok 1956 na Warmii i Mazurach" Małgorzata Strzyżewska s. 485-489
"Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Małgorzata Strzyżewska Michał Musielak (aut. dzieła rec.) s. 571-576
Dom "Gazety Olsztyńskiej" - odbudowa siedziby i działalność muzeum Małgorzata Strzyżewska s. 627-646
Staroobrzędowcy tematem wystawy i sesji w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Małgorzata Strzyżewska s. 657-661