Znaleziono 13 artykułów

Ignacy Subera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Separatystyczne dążenia kapituły wrocławskiej do uniezależnienia się od metropolii gnieźnieńskiej Ignacy Subera s. 3-34
Początki Wydziału Prawa Kanonicznego ATK w świetle wspomnień Ignacy Subera s. 15-22
Powstanie i rozwój właściwości sądów kościelnych w Polsce Ignacy Subera s. 57-80
Pawła Rieggera rozprawa o Dekrecie Gracjana (Wiedeń 1960) Ignacy Subera s. 59-72
Walka Biskupa Józefa Rybińskiego z Regencją Pruską o utrzymanie polskości na Pomorzu Ignacy Subera s. 183-280
Separatystyczne dążenia kapituły wrocławskiej do uniezależnienia się od metropolii gnieźnieńskiej Ignacy Subera s. 185-197
Inauguracja roku akademickiego 1964 Ignacy Subera s. 206-215
"Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich. Wybór tekstów ze zbioru Jana Wężyka z r. 1761", Igancy Subera, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Góralski Ignacy Subera (aut. dzieła rec.) s. 217-220
Stulecie katolickiego uniwersytetu w Angers Ignacy Subera s. 243-245
Prawa i obowiązki wikariusza współpracownika w polskim ustawodastwie synodalnym Ignacy Subera s. 259-307
Apollinaris Ignacy Subera s. 380-388
Inauguracja Roku Akademickiego 1963 Ignacy Subera s. 622-630
Terytorium diecezji włocławskiej i pomorskiej Ignacy Subera s. 681-768