Znaleziono 4 artykuły

Adam Sudoł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antypolskie decyzje Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 1 października 1939 roku oraz ich urzeczywistnienie na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Adam Sudoł s. 153-176
"Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (jesień 1939 roku)", Adam Sudoł, Bydgoszcz -Toruń 1997 : [recenzja] Ewa Kowalska Adam Sudoł (aut. dzieła rec.) s. 163-166
Czy tak wyglądały początki sowietyzacji Kresów Wschodnich w 1939 r.? Grzegorz Górski Adam Sudoł (aut. dzieła rec.) s. 171-176
Karol Poznański w zarysie Mariusz Wołos Adam Sudoł (aut. dzieła rec.) s. 277-282