Znaleziono 18 artykułów

Anna Sulimowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aleksander Mardkowicz - działacz społeczny, pisarz i wydawca Anna Sulimowicz s. 3-4
Imiona Karaimów z Halicza Anna Sulimowicz s. 3-5
Zachariasz Abrahamowicz : 1878 -1903 Anna Sulimowicz s. 4-5
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Karaimskiego w Trokach Anna Sulimowicz s. 7
Ne była utrułajym : Czymże Cię podejmę Anna Sulimowicz s. 7
Komentarz Mariola Abkowicz Adam Dubiński Anna Sulimowicz s. 7-8
Karaimi znad Złotego Rogu Anna Sulimowicz s. 8-9
O Karaimach w Stambule raz jeszcze Anna Sulimowicz s. 8-9
Co oznaczają nasze święta i inne specjalne dni Rafael Abkowicz Anna Sulimowicz (tłum.) s. 11-13
Nazwiska karaimskie z Łucka Anna Sulimowicz s. 12-13
Karaimskie czasopisma Anna Sulimowicz s. 13-14
Karaimskie nazwy miesięcy Anna Sulimowicz s. 14
Zapomniany nauczyciel Anna Sulimowicz s. 14-18
Wujcio Naczelnik Anna Sulimowicz s. 15-16
Ze starego albumu – odpowiedzi Mariola Abkowicz Anna Sulimowicz s. 18
Listy do Łucka : Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananiasza Zajączkowskiego Anna Sulimowicz s. 37-60
Działalność społeczna i edukacyjna Koła Pań Karaimskich w Haliczu Anna Sulimowicz s. 79-100
Nieznany przekład "Roty" na język karaimski Anna Sulimowicz s. 101-116