Znaleziono 6 artykułów

Jadwiga Sutyła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powszechne wykłady Uniwersytetu Jagiellońskiego (1918-1939) Jadwiga Sutyła s. 63-91
Uniwersytety ludowe II Rzeczypospolitej Jadwiga Sutyła s. 153-188
"Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w latach 1944-1948", Stanisław Mauersberg, Wrocław 1991 : [recenzja] Jadwiga Sutyła Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918". T. 1, pod red. Stanisława Michalskiego, Warszawa 1982 : [recenzja] Jadwiga Sutyła Stanisław Michalski (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918-1939", Marian Balcerek, Warszawa 1978 : [recenzja] Jadwiga Sutyła Marian Balcerek (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"Oświata w rozwoju kulturowym polskiej wsi", Maria Biernacka, Wrocław 1984 : [recenzja] Jadwiga Sutyła Maria Biernacka (aut. dzieła rec.) s. 235-240