Znaleziono 4 artykuły

A. Szafran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez adwokatów w Czechosłowacji A. Szafran s. 59-61
Sytuacja podejrzanego i obrońcy w postępowaniu przygotowawczym według prawa czechosłowackiego : (uwagi do noweli czechosłowackiego kodeksu postępowania karnego) Václav Mandák A. Szafran (tłum.) s. 66-76
I ogólnopolska konferencja adwokatury czechosłowackiej A. Szafran s. 67-69
Zagadnienie obrony w stadium postępowania przygotowawczego w Czechosłowacji A. Szafran s. 70-71