Znaleziono 33 artykuły

Jan Szczepański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspólne cele socjologii i polska szkoła narodowa Jan Szczepański s. 7-20
Inteligencja a pracownicy umysłowi Jan Szczepański s. 7-23
Socjologia, ideologia i technika społeczna Jan Szczepański s. 15-33
O niektórych społecznych czynnikach zmieniających znaczenie wyrazów Jan Szczepański s. 41-46
Kryzys koncepcji uniwersytetu liberalnego Jan Szczepański s. 53-92
Użytkowanie dokumentów osobistych w psychologii społecznej : (szkic informacyjny) Jan Szczepański s. 55-80
Podstawowe koncepcje metodologiczne socjologii Floriana Znanieckiego Jan Szczepański s. 57-72
Społeczne czynniki decyzji o wyborze kierunku studiów Jan Szczepański s. 64-80
Sprawozdanie z obraz Sekcji Fizjologii, Psychologii i Socjologii Pracy na konferencji PAN-NOT w sprawie stanu i podniesienia wydajności pracy Jan Szczepański s. 134-136
Kultura szlachecka i inteligencja polska : trzy oceny pracy habilitacyjnej dr Andrzeja Zajączkowskiego pt. "Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce i inteligencja polska" Józef Chałasiński Jan Szczepański Tadeusz Szczurkiewicz s. 136-150
Scientific Teams and the Development of Creative Powers Jan Szczepański s. 149-159
Chłop polski w Europie i w Ameryce Jan Szczepański s. 167-176
Konferencja na Uniwersytecie Oksfordzkim poświęcona historii techniki i technologii ("Technological change", Oxford, 8-11 września 1993 r.) Jan Szczepański s. 178-180
"Studia i materiały do historii kultury wsi polskiej w XIX i XX w.", red. Kazimiera Zawistowicz-Adamska, Wrocław 1958 : [recenzja] Jan Szczepański Kazimiera Zawistowicz-Adamska (aut. dzieła rec.) s. 180-181
O pojęciu środowiska Jan Szczepański s. 185-194
"Korzeniami wrosłem w ziemię", Jan Szczepański, Ustroń 2009 : [recenzja] Roman Misiak Jan Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Die Angestellten in der hochindustrialisierten Gesellschaft", Band 6, Valentin Müller, Köln - Opladen 1957; "Industriebürokratie : Versuc einer Sociologie des industrialisierten Bürobetriebes und seiner Angestellten", Hans Paul Bahrdt, Stuttgart 1958; "Les cadres et leur revenu", Marc Penouil, Paris 1957; "Les traitements des fonctionnaires 1930-1957 et leur determination", André Tiano, Paris 1957 : [recenzja] Jan Szczepański André Tiano Hans Paul Bahrdt (aut. dzieła rec.) Valentin Müller (aut. dzieła rec.) Marc Penouil (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Z badań klasy robotniczej i inteligencji", red. Jan Szczepański, Łódź 1958 : [recenzja] Józef Kądzielski Jan Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Trudiaszczijesia i techniczeskij progress : materiały sowieszczanija w Institutie im. Gramsi w Rimie 29-30 junia i 1 julia 1956 g. po woprosu: „O techniczeskich i organizacionnych preobrazowanijach i izmianienijach w usłowijach truda na italianskich predprijatijach”", Moskwa 1959 : [recenzja] Jan Szczepański s. 203-204
"A Handbook of Social Psychology", Kimball Young, London 1946 : [recenzja] Jan Szczepański Kimball Young (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Socjologie výchovy", Jaroslav Sima, Praha 1938 : [recenzja] Jan Szczepański Jaroslav Sima (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Sociologická Revue", R. 9, red. S. A. Blaha, J. L. Fischer, E. Chalupný, Brno 1938 : [recenzja] Jan Szczepański S. A. Blaha (aut. dzieła rec.) E. Chalupný (aut. dzieła rec.) J. L. Fischer (aut. dzieła rec.) s. 238-239
Sprawa Niemiec Jan Szczepański s. 294-302
Bronisław Malinowski Józef Chałasiński Józef Obrębski Jan Szczepański s. 301-313
Epistemologiczne zagadnienia socjologii Jan Szczepański s. 323-325
"Aufgaben und Stellung der Intelligenz in der Gesellschaft", Theodor Geiger, Stuttgart 1949 : [recenzja] Jan Szczepański Theodor Geiger (aut. dzieła rec.) s. 353-355
"Le travail en miettes : spécialisation et loisirs", Georges Friedmann, Paris 1956 : [recenzja] Jan Szczepański Georges Friedmann (aut. dzieła rec.) s. 361-363
"Arbeiter - Management - Mitbestimmung : Eine industriosoziologische Untersuchung der Struktur, der Organisation und des Verhaltens der Arbeiterbelegschaften in Werken der deutschen Eisen- und Stahlindustrie für die das Mitbestimmungsgesetz Gilt", Theo Pirker, Siegfried Braun, Burkart Lutz, Fro Hammelrath, Stuttgart und Düsseldorf 1955 : [recenzja] Jan Szczepański Siegfried Braun (aut. dzieła rec.) Fro Hammelrath (aut. dzieła rec.) Burkhart Lutz (aut. dzieła rec.) Theo Pirker (aut. dzieła rec.) s. 364-365
Wpływ polityki finansowej i narzędzi systemu finansowego na gospodarkę przedsiębiorstw : teoretyczny zarys problemu Jan Szczepański s. 375-387
"Rozważania o konsumpcji i polityce społecznej", Jan Szczepański, Warszawa 1978 : [recenzja] Stefania Dzięcielska-Machnikowska Jan Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 387-390
"Heredity and Environment : A Critical Survey of Recently Published Material on Twins and Foster Children", R. S. Woodworth, New York 1941 : [recenzja] Jan Szczepański R. S. Woodworth (aut. dzieła rec.) s. 507
"Traité de Sociologie", Gaston Bouthoul, Paris 1946 : [recenzja] Jan Szczepański Gaston Bouthoul (aut. dzieła rec.) s. 672-674
"The Use of Personal Documents in History, Anthropology and Sociology", Louis Gottschalk, Clyde Kluckhohn, Robert Angell, New York 1945; "The Use of Personal Documents in Psychological Science", Gordon W. Allport, New York 1942; "The Prediction of Personal Adjustment", Paul Horst, New York 1941; "Experimental Sociology", Ernest Greenwood, New York 1945 : [recenzja] Jan Szczepański Gordon W. Allport (aut. dzieła rec.) Robert Angell (aut. dzieła rec.) Louis Gottschalk (aut. dzieła rec.) Ernest Greenwood (aut. dzieła rec.) Paul Horst (aut. dzieła rec.) Clyde Kluckhohn (aut. dzieła rec.) s. 685-687