Znaleziono 13 artykułów

Wojciech Szczygielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozważania na temat Sejmu Wielkiego (w 220. rocznicę inauguracji obrad) Wojciech Szczygielski s. 5-60
Z badań nad początkami obrad Sejmu Wielkiego Wojciech Szczygielski s. 21-86
Polskie priorytety sejmowe w reformie ustroju państwa w okresie Oświecenia (1764-1792) Wojciech Szczygielski s. 29-72
Sejm nieustający : batalia parlamentarna o jego urzeczywistnienie i rola w życiu politycznym Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku Wojciech Szczygielski s. 33-70
Sejm a sejmiki : studium z dziejów łagodnej rewolucji Wojciech Szczygielski s. 39-76
Wkład Puławian w obrady Sejmu Wielkiego (1788-1792) Wojciech Szczygielski s. 51-74
U progu przełomu politycznego w obradach Sejmu Wielkiego w początkach drugiej połowy roku 1790 Wojciech Szczygielski s. 63-99
Z dyskusji parlamentarnej nad powołaniem Komisji Wojskowej w początkach obrad Sejmu Wielkiego Wojciech Szczygielski s. 63-98
Sejm gotowy i władza typu Straży (z badań nad percepcją społeczną reformy ustroju państwa w czasach Sejmu Wielkiego) Wojciech Szczygielski s. 65-112
Krytyka parlamentarna Rady Nieustającej w początkach obrad Sejmu Wielkiego a problem konstytucyjnej reformy władz wykonawczych państwa Wojciech Szczygielski s. 67-110
Debata parlamentarna nad wyłonieniem składu Komisji Wojskowej w grudniu 1788 r. Wojciech Szczygielski s. 71-115
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wystąpienie profesora Wojciecha Szczygielskiego podczas uroczystości odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego Wojciech Szczygielski s. 277-278
"Sejm Wielki (1788-1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji", Wojciech Szczygielski, Łódź 2015 : [recenzja] Adam Lityński Wojciech Szczygielski s. 364-365