Znaleziono 1 artykuł

Irena Szczytkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dwa modele liryki miłosnej. Wiersze z rękopisu Zamoyskich a liryka miłosna Jana Kochanowskiego", Irena Szczytkowska, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Irena Szczytkowska (aut. dzieła rec.) s. 412