Znaleziono 2 artykuły

Ewa Szewczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozycja prawna jednostek pomocniczych samorządu gminnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym : (na przykładzie jednostek pomocniczych w Poznaniu) Ewa Szewczyk Marek Szewczyk s. 113-126
Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu nadzorczym prowadzonym przez wojewodę oraz regionalną izbę obrachunkową Ewa Szewczyk s. 177-199