Znaleziono 3 artykuły

Marek Szewczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nabycie prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi Marek Szewczyk s. 17-22
Obszar obowiązywania aktów prawa miejscowego Marek Szewczyk s. 21-29
Pozycja prawna jednostek pomocniczych samorządu gminnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym : (na przykładzie jednostek pomocniczych w Poznaniu) Ewa Szewczyk Marek Szewczyk s. 113-126