Znaleziono 16 artykułów

Władysław Szewczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poszukiwanie mistrza na przełomie wieków Władysław Szewczyk s. 41-48
Dylematy w prowadzeniu terapii dla małżonków Władysław Szewczyk s. 105-117
Pomiędzy zobowiązaniem a wiernością Władysław Szewczyk s. 125-135
Wychowywać czy uczyć asertywności Władysław Szewczyk s. 133-142
Dziecko wobec śmierci osób najbliższych : próba analizy przeżyć dzieci po śmierci ojca Władysław Szewczyk Sylwia Wierzchowska s. 143-170
Uczymy sie i uczymy drugich : program formacyjny dla Stowarzyszeń Rodzin Katolickich Władysław Szewczyk s. 149-154
"Matka przed Biskupem" : gest i słowo w postawie prorodzinnej kardynala Stefana Wyszyńskiego Władysław Szewczyk s. 151-157
"Psychologia rodziny : teoria i badania", Mieczysław Plopa, Kraków 2005 : [recenzja] Władysław Szewczyk Mieczysław Plopa (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Four Approches to Counselling and Psychotherapy", Windy Dryden, Jill Milton, London-New York 1999 : [recenzja] Władysław Szewczyk Windy Dryden (aut. dzieła rec.) Jill Milton (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Poradnictwo pastoralne a zaburzenia osobowości", Richard P. Vaughan, przekł. Stanisław Kuczkowski, Kraków 1999 : [recenzja] Władysław Szewczyk Stanisław Kuczkowski (aut. dzieła rec.) Richard P. Vaughan (aut. dzieła rec.) s. 187-188
Obraz człowieka a psychoterapia Władysław Szewczyk s. 197-203
"Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę", pod red. Władysława Szewczyka, Warszawa 1992 : [recenzja] Henryk Stawniak Władysław Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 253-257
Salus familiae suprema lex Władysław Szewczyk s. 271-273
Pocałunek i pozdrowienie w polskiej tradycji rodzinnej Władysław Szewczyk s. 281-290
"Migracje kobiet Przypadek Polski", red. M. Kindler, J. Napierała, Warszawa 2010 : [recenzja] Władysław Szewczyk M. Kindler (aut. dzieła rec.) J. Napierała (aut. dzieła rec.) s. 350-354
"Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej. Badania i analizy", Józef M. Młyński, Władysław Szewczyk, Warszawa 2012 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski Józef M. Młyński (aut. dzieła rec.) Władysław Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 389-390