Znaleziono 5 artykułów

Barbara Szotek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aleksander Tyszyński a Michał Grabowski Barbara Szotek s. 102-119
Marian Massonius o litewskich źródłach polskiego romantyzmu Barbara Szotek s. 127-137
Mariana Massoniusa "filozofia krytyczna" w dobie pozytywizmu Barbara Szotek s. 171-184
Polska filozofia nowokrytyczna wobec filozofii Kanta Barbara Szotek s. 195-204
W stronę polskiej filozofii drugiej połowy XIX wieku Barbara Szotek Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 196-200