Znaleziono 7 artykułów

Tadeusz Szperna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia literatury polskiej" Feliksa Bentkowskiego w oczach współczesnych i potomnych : jej recepcja, wpływ i znaczenie Tadeusz Szperna s. 3-38
Świat książek Michała Rawity-Witanowskiego Tadeusz Szperna s. 27-50
Losy biblioteki prywatnej Wacława Aleksandra Maciejowskiego w świetle rodzinnej korespondencji Tadeusz Szperna s. 27-48
Kształtowanie się bibliograficznych zainteresowań Feliksa Bentkowskiego Tadeusz Szperna s. 63-84
Biblioteka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1909-1939 i jej twórca Michał Rawita-Witanowski Tadeusz Szperna s. 89-105
Z listów do farmaceuty-bibliofila Michała Rawity-Witanowskiego (1859-1943) Tadeusz Szperna s. 139-161
"Z listów do farmaceuty-bibliofila Michała Rawity-Witanowskiego (1859-1943)", Tadeusz Szperna, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Librorum 9, Łódź 1999, s. 139-161 : [recenzja] Piotr Węcowski Tadeusz Szperna (aut. dzieła rec.) s. 169