Znaleziono 2 artykuły

Sonia Szramek-Karcz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Success of Non-Native Bilingualism in Poland Sonia Szramek-Karcz s. 93-102
Wykorzystanie programu IBM SPSS Statistics w ocenie jakości kształcenia na kierunku językoznawstwo stosowane Przemysław Grzonka Sonia Szramek-Karcz Maciej Wolny s. 111-124