Znaleziono 1 artykuł

Maciej Wolny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie programu IBM SPSS Statistics w ocenie jakości kształcenia na kierunku językoznawstwo stosowane Przemysław Grzonka Sonia Szramek-Karcz Maciej Wolny s. 111-124