Znaleziono 17 artykułów

Zofia Sztetyłło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relikty hellenistycznej Nea Paphos w badaniach Polskiej Misji Archeologicznej Wiktor Andrzej Daszewski Zofia Sztetyłło s. 5-13
Stemple ceramiczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie Zofia Sztetyłło s. 29-36
Stemple ceramiczne z wykopalisk polskich na Kom el Dikka w Aleksandrii (kampanie 1982-1987) Zofia Sztetyłło s. 51-64
Wstępne opracowania zespołu stempli ceramicznych z wykopalisk polskich w Aleksandrii (1980-1982) Zofia Sztetyłło s. 77-86
Rzeźba z Nea Paphos Wiktor Andrzej Daszewski Zofia Sztetyłło s. 89-105
Nea Paphos Wiktor A. Daszewski Waldemar Jerke Stanisław Medeksza Jolanta Młynarczyk Eudoksja Pappucci-Władyka Zofia Sztetyłło s. 101-102
Stemple ceramiczne z wykopalisk polskich na Cyprze (kampanie 1981-1982-1983) Zofia Sztetyłło s. 107-111
Przedstawienia "Temple-boys" w plastyce figuralnej Cypru Wiktor Andrzej Daszewski Zofia Sztetyłło s. 107-116
"Amfornite pieczati ot Muzeia w'w Warna", Miłko Mirczew, Sofia 1958 : [recenzja] Zofia Sztetyłło Miłko Mirczew (aut. dzieła rec.) s. 136-138
Kato (Nea) Paphos Zbigniew Borkowski Wiktor Andrzej Daszewski Jacek Kucy Stanisław Medeksza Ewdoksia Papuci Zofia Sztetyłło s. 196
Nea (Kato) Paphos. Maloutena - pałac rzymski Wiktor A. Daszewski Jacek Kucy Stanisław Medeksza Jolanta Młynarczyk Zofia Sztetyłło s. 207
Stemple ceramiczne z wykopalisk polskich w Nea Paphos : (kampanie wykopaliskowe 1975-1980) Zofia Sztetyłło s. 241-250
Północne wybrzeża Morza Czarnego w badaniach polskich Zofia Sztetyłło s. 241-248
Nea Paphos. Rzymska budowla pałacowa Wiktor Andrzej Daszewski Stanisław Medeksza Ewa Papuci-Władyka Zofia Sztetyłło s. 242-243
Aleksandria. Kom el Dikka Jan Borkowski Grzegorz Dąbrowa Wojciech Grygorjew Krzysztof Kamiński Zsolt Kiss Jacek Koziński Wojciech Kołątaj Barbara Lichocka Grzegorz Majcherek Jolanta Młynarczyk Henryk Rysiewski Anna Stępkowska Zofia Sztetyłło Barbara Tkaczow Katarzyna Zagórska s. 243-244
Nea (Kato) Paphos Wiktor A. Daszewskiz Zbigniew Doliński Barbara Lichocka Stanisław Medeksza Jolanta Młynarczyk Zofia Sztetyłło s. 247-248
Nea Paphos. Kato Paphos Wiktor Andrzej Daszewski Barbara Lichocka Stanisław Medeksza Zofia Sztetyłło A. Wichniewicz s. 312-313