Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Szumski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy kurateli sądowej dla dorosłych Jerzy Szumski s. 25-43
Mandat za wykroczenie Jerzy Szumski s. 39-45
O potrzebie nowego uregulowania instytucji kary zastępczej za nie wykonaną grzywnę w prawie wykroczeń Jerzy Szumski s. 43-58
Kontrowersje wokół wysokości tzw. progów nietrzeźwości w projektach kodyfikacji karnej Jerzy Szumski s. 45-53
"Polityka karna wobec sprawców drobnych kradzieży", Jerzy Szumski, [b.m.] 1986 : [recenzja] Leszek Sługocki Jerzy Szumski (aut. dzieła rec.) s. 89-94
Zapis notarialny Józefa Godlewskiego na rzecz chłopów dóbr Freda w powiecie mariampolskim Jerzy Szumski s. 443-459