Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Szuwalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia" i "romans" jako terminy genologiczne w świadomości literackiej Wacława Potockiego Krzysztof Szuwalski s. 199-211
">>Historia<< i >>romans<< jako terminy genologiczne w świadomości literackiej Wacława Potockiego", Krzysztof Szuwalski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Krzysztof Szuwalski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Wacława Potockiego >>warsztat poetycki<<. Ze studiów nad sformułowaną świadomością literacką pisarza", Krzysztof Szuwalski, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Małgorzata Masalska Krzysztof Szuwalski (aut. dzieła rec.) s. 240