Znaleziono 8 artykułów

Eugeniusz Szwankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teatrologia Eugeniusz Szwankowski s. 97-99
"Pierwsza Reduta Osterwy", Józef Szczublewski, Warszawa 1965 : [recenzja] Eugeniusz Szwankowski Józef Szczublewski (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Stara Warszawa - domy i ludzie", E. Szwankowski, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Eugeniusz Szwankowski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Praga na tle najstarszego swego planu", Eugeniusz Szwankowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Eugeniusz Szwankowski (aut. dzieła rec.) s. 176
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Eugeniusz Szwankowski s. 204-205
"Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814", opracował Eugeniusz Szwankowski, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Materiały do Dziejów Teatru w Polsce, pod redakcją Zbigniewa Raszewskiego i Eugeniusza Szwankowskiego, t. 1, Państwowy Instytut Sztuki, s. 384, ilustracji 21 : [recenzja] Józef Kelera Eugeniusz Szwankowski (aut. dzieła rec.) s. 262-273
"Ulica Marszałkowska", Stanisław Herbst, Warszawa 1949 : [recenzja] Eugeniusz Szwankowski Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 441-444
"Ceny w Warszawie w latach 1816-1914", Stanisław Siegel, Poznań 1949 : [recenzja] Eugeniusz Szwankowski Stanisław Siegel (aut. dzieła rec.) s. 468-473