Znaleziono 3 artykuły

Zofia Szwed

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z okazji 70 lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej Profesora Mariana Wójtowicza Monika Osmańska Zofia Szwed s. 5-9
Употребление форм "члов чь", "члов чьскъ", "члов чьскыи" в "Архангельском Евангелии" 1092 года в связи с историей возникновения текста рукописи = Usage of "člověčь", "člověčьskъ", "člověčьskyj" in the "Archangelsk Gospel" of 1092 in relation to the history of its creation Zofia Szwed s. 247-258
Kilka uwag o znaczeniu partytywnym dopełniacza w dokumentach kancelaryjnych XVI wieku Zofia Szwed s. 331-336