Znaleziono 17 artykułów

Sobiesław Szybkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O dokumencie Kazimierza Jagiellończyka dla Jana Szreńskiego z 4 XI 1466 roku, czyli zapis dla własnego dworzanina na cudzym mieście Sobiesław Szybkowski s. 9-18
Możnowładztwo i szlachta ziemi gostynińskiej w późnym średniowieczu. Uzupełnienia genealogiczne i prozopograficzne Sobiesław Szybkowski s. 11-27
Chorąstwa kujawskie w pierwszej połowie lat trzydziestych XV wieku (1430-1435) Sobiesław Szybkowski s. 27-38
Posiadłości Pakoskich herbu Laska na Kujawach Brzeskich w późnym średniowieczu Sobiesław Szybkowski s. 61-78
Elita ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIV i XV wieku. Między zakonem krzyżackim a Królestwem Polskim Sobiesław Szybkowski s. 87-119
Kilka uwag o prozopografii i związkach rodzinnych najbliższych krewnych arcybiskupów gnieźnieńskich Mikołaja Trąby i Wojciecha Jastrzębca Sobiesław Szybkowski s. 106-132
Królewski dokument rozejmu ze Świdrygiełłą z 20 VIII 1431 roku Sergiej Polechow Sobiesław Szybkowski s. 141-173
Zjazd w Łęczycy w 1430 roku. Z badań nad wydarzeniami politycznymi w Polsce poczas "burzy koronacyjnej" 1429-1430 Sobiesław Szybkowski s. 142-156
Czy na początku XV wieku istniało krzyżackie prokuratorstwo (komturia?) w Przewłokach? Sobiesław Szybkowski s. 155-162
List Wawrzyńca Tariego, stolnika królowej Barbary Cylejskiej, do marszałka Królestwa Polskiego Zbigniewa z Brzezia z 13 VII 1413 roku Sobiesław Szybkowski s. 157-169
ieznana pieczęć królewicza Kazimierza z 1482 roku Sobiesław Szybkowski s. 187-200
O kręgu rodzinnym podkanclerzego Królestwa Grzegorza Lubrańskiego Sobiesław Szybkowski s. 195-212, 2
Kasztelan konarski Maciej Kleńtop (Kleintopf) i jego krąg rodzinny Sobiesław Szybkowski s. 225-235
"Durum est nostris absque armis" : kilka słów o pobycie polskich rycerzy w Gdańsku w 1457 roku Sobiesław Szybkowski s. 270-285
Krzyżacy i ich dobrzyńscy poplecznicy w latach 1405-1413 : z badań nad polsko-pruskimi związkami transgranicznymi na początku XV wieku Sobiesław Szybkowski s. 281-300
"Kronika bardzo piękna o Janie Zizce, dworzaninie króla Wacława", tłumaczenie i komentarz Anna Pener, Gdańsk 2000 : [recenzja] Sobiesław Szybkowski Anna Pener (aut. dzieła rec.) s. 333-338
Rola i znaczenie dokumentu "Super proprietate portus in Frauenburg" z 8 lutego 1446 roku dla rozwoju portu fromborskiego Sobiesław Szybkowski Józef Włodarski s. 519-525