Znaleziono 15 artykułów

Andrzej Szyszko-Bohusz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka adeptów sztuki walk wschodnich w epoce cywilizacji naukowo-technicznej Andrzej Szyszko-Bohusz s. 9
Twórczość Jana Pawła II w relacji do etycznych założeń dalekowschodnich sztuk walki Andrzej Szyszko-Bohusz s. 21-26
Personality of the teacher of combat sports and martial arts in the epoch of globalisation, science and technology Andrzej Szyszko-Bohusz s. 22-26
Funkcja filozofii sztuk walki w dobie kryzysu etycznego cywilizacji naukowo-technicznej i globalizacji Andrzej Szyszko-Bohusz s. 25-26
    Zacytuj
  • Udostępnij
The problem of the proper ethical and social preparation of teachers and participants of Combat Sports and Martial Arts in the contemporary epoch of globalisation, science and technology = Problem właściwego etycznego i społecznego przygotowania nauczycieli i uprawiających sporty walki i sztuki walki w epoce globalizacji, nauki i technologii Andrzej Szyszko-Bohusz s. 38-40
Towards a new paradigm of pedagogy Andrzej Szyszko-Bohusz Wojciech Błażejewski (aut. dzieła rec.) Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) Wojciech Pasterniak (aut. dzieła rec.) s. 38-39
Problem natury świadomości : pokłosie 40 lat poszukiwań Andrzej Szyszko-Bohusz s. 40-47
Nowa antropologia na trzecie tysiąclecie? : Nieśmiertelność genetyczna oraz jej moralno-społeczne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne i medyczne konsekwencje Andrzej Szyszko-Bohusz s. 87-91
O nieśmiertelności genetycznej : cz. II : problem nieśmiertelności biologicznej organizmów o wspólnej genezie : logistyka - biologia a filozofia Andrzej Szyszko-Bohusz s. 130-140
Współczesna higiena psychiczna oraz pedagogika holistyczna w świetle hipotezy nieśmiertelności genetycznej Andrzej Szyszko-Bohusz s. 133-143
Nowa filozofia człowieka i nowa pedagogika Wojciech Pasterniak Andrzej Szyszko-Bohusz s. 141-153
O naturze świadomości w świetle badań współczesnych : przegląd stanowisk Andrzej Szyszko-Bohusz s. 145-156
Kształcenie kadr kultury fizycznej a pedagogika holistyczna Andrzej Szyszko-Bohusz s. 155-164
Stany świadomości wymykające się interpretacji naukowej Andrzej Szyszko-Bohusz s. 165-189
Nieśmiertelność genetyczna : hipoteza czy teoria? Andrzej Szyszko-Bohusz s. 374-383