Znaleziono 5 artykułów

Sylwia Toczek-Werner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane zasoby strukturalne potencjału turystycznego : (na przykładzie gminy Długołęka) Edyta Jakubowicz Mariusz Sołtysik Sylwia Toczek-Werner s. 95-105
Zasoby społeczno-demograficzne potencjału turystycznego obszaru Edyta Jakubowicz Marek Sołtysik Sylwia Toczek-Werner s. 107-114
Z badań nad znaczeniem aktywności rekreacyjnej dla człowieka Sylwia Toczek-Werner s. 209-223
Istota animacji urlopowej i jej rola w kształtowaniu jakości obsługi ruchu turystycznego Sylwia Toczek-Werner s. 211-223
Orientacja na dobrostan i zdrowie jako źródło popytu na turystykę w naturze i naturalnych krajobrazach Mariusz Sołtysik Sylwia Toczek-Werner s. 279-291