Znaleziono 9 artykułów

Mariusz Sołtysik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane zasoby strukturalne potencjału turystycznego : (na przykładzie gminy Długołęka) Edyta Jakubowicz Mariusz Sołtysik Sylwia Toczek-Werner s. 95-105
The Suburban Areas of Tourist and Recreation Reception in the Opinion of Users : a Comparative Case Study Justyna Cieplik Wojciech Fedyk Piotr Oleśniewicz Mariusz Sołtysik s. 109-122
Metody i narzędzia oceny skuteczności wdrażania strategii rozwoju turystyki oraz produktów turystycznych : zróżnicowania regionalne i lokalne Wojciech Fedyk Mariusz Sołtysik Bartłomiej Walas s. 127-146
School Tourism as Part of Physical Education in the Light of Tourist Activities Declared by High School Students in Wrocław, Poland Justyna Cieplik Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Mariusz Sołtysik s. 259-285
Podaż i popyt na kadry turystyczne dla ME Euro 2012 jako element procesu zwiększania efektywności sektora turystyki na Dolnym Śląsku Wojciech Fedyk Izabela Gruszka Mariusz Sołtysik s. 265-277
Orientacja na dobrostan i zdrowie jako źródło popytu na turystykę w naturze i naturalnych krajobrazach Mariusz Sołtysik Sylwia Toczek-Werner s. 279-291
Znaczenie pielgrzymkowego szlaku Św. Jakuba w tworzeniu obszarowego produktu turystycznego wybranych gmin Ślężańskich Tomasz Smolarski Mariusz Sołtysik s. 315-325
Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej Sylwia Lasota Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Mariusz Sołtysik s. 361-376
Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi CSR Mariusz Sołtysik s. 733-742