Znaleziono 6 artykułów

Julita Markiewicz-Patkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Impact of Information about Risk on the Attractiveness of Tourist Travel Maria Forlicz Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Tomasz Rólczyński s. 89-100
Process od motivation in the teaching profession Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz s. 159-165
Edukacyjny wymiar turystyki wiejskiej Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Krzysztof Widawski s. 185-197
School Tourism as Part of Physical Education in the Light of Tourist Activities Declared by High School Students in Wrocław, Poland Justyna Cieplik Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Mariusz Sołtysik s. 259-285
Enoturystyka – rola edukacji w kształtowaniu oferty turystycznej Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Krzysztof Widawski s. 261-272
Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej Sylwia Lasota Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Mariusz Sołtysik s. 361-376