Znaleziono 5 artykułów

Maria Forlicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skills and Willingness to Buy Insurance Policies Maria Forlicz s. 67-75
Dyskontowanie odłożonych w czasie zysków i strat w świetle teorii perspektywy Maria Forlicz Tomasz Rólczyński s. 77-88
Impact of Information about Risk on the Attractiveness of Tourist Travel Maria Forlicz Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Tomasz Rólczyński s. 89-100
Powiązanie subiektywnych stóp dyskonta z przewidywanymi stopami inflacji i oprocentowania Maria Forlicz s. 123-133
Level of knowledge and answers given in a survey research : example of insurance preferences survey Maria Forlicz Tomasz Rólczyński s. 211-223