Znaleziono 16 artykułów

Maciej Tokarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaawansowane usługi wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie województw zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego : jak zwiększyć szansę na otrzymanie dotacji Anna Bera Maciej Tokarski s. 11-21
Uwarunkowania poprawy skuteczności zarządzania kredytem handlowym w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce Anna Bera Maciej Tokarski s. 33-41
Inicjatywa JEREMIE jako forma wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego Jacek Jaworski Maciej Tokarski s. 100-113
Funkcjonowanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu Maciej Tokarski Andrzej Tokarski s. 156-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie finansowe – niedoskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Maciej Tokarski s. 176-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w procesie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w Polsce Maciej Tokarski s. 236-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariery i korzyści dla mikroprzedsiębiorstw wynikające z finansowania projektów ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Maciej Tokarski s. 256-266
Przedsiębiorczość akademicka źródłem innowacji dla regionu kujawsko-pomorskiego Maciej Tokarski s. 287-299
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych Maciej Tokarski s. 289-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
MSSF dla MŚP przejawem procesów harmonizacji i standaryzacji rachunkowości Maciej Tokarski s. 321-330
Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski s. 324-326
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce Maciej Tokarski s. 375-383
Wsparcie współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego z jednostkami naukowymi w ramach pilotażowego programu "Voucher badawczy" : studium przypadku spółki branży poligraficznej Andrzej Tokarski Maciej Tokarski s. 380-390
Ocena wsparcia współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) z jednostkami naukowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) Maciej Tokarski s. 427-438
Ocena wsparcia współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi ze środków europejskich w ramach pilotażowego programu "Voucher Badawczy" Magdalena Mosionek-Schweda Maciej Tokarski s. 433-442
Najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu biznesplanów przez mikro- i małe przedsiębiorstwa Maciej Tokarski s. 581-588