Znaleziono 4 artykuły

Joanna Trzcionka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Monologami są rozmowy" : Liryczność w "Pierścieniu Wielkiej Damy" Cypriana Norwida Joanna Trzcionka s. 7-34
"Człowieka (teraz), o muzo, wypowiedz" : próba rozpoznania artystycznego kształtu dramatu Norwida "Kleopatra i Cezar" Joanna Trzcionka s. 103-117
Problemy edytorskie związane z wierszem J. Słowackiego "Dusza się moja zamyśla głęboko" Joanna Trzcionka s. 103-113
Sprawozdanie z konferencji "Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje" : Colloquia Romantyczne III Joanna Trzcionka Magdalena Woźniewska s. 151-154