Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Woźniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji "Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje" : Colloquia Romantyczne III Joanna Trzcionka Magdalena Woźniewska s. 151-154