Znaleziono 2 artykuły

Beata Uchman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty społeczne, ekonomiczne, techniczne gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi Jan Korniłowicz Beata Uchman s. 19-28
Rola samorządów lokalnych w rozwoju sektora społecznych mieszkań czynszowych Beata Uchman Wanda Urbańska s. 147-159