Znaleziono 6 artykułów

Wanda Urbańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Budownictwo mieszkaniowe w gminach otaczających wybrane miasta Norbert Dąbkowski Wanda Urbańska s. 16-26
Dostęp do mieszkań na wynajem w krajach Unii Europejskiej jako wynik przyjętej polityki mieszkaniowej Wanda Urbańska s. 78-84
Access to rented flats in the European Union countries : prospects of social rented flats in Poland Wanda Urbańska s. 85-91
Studenci a rynek mieszkaniowy : wyniki badań ankietowych 2007 r. Wanda Urbańska s. 104-112
Warunki zamieszkiwania i preferencje mieszkaniowe młodych Polaków w 2007 i 2011 Wanda Urbańska s. 143-151
Rola samorządów lokalnych w rozwoju sektora społecznych mieszkań czynszowych Beata Uchman Wanda Urbańska s. 147-159