Znaleziono 11 artykułów

Monika Urbańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bukiety Adama Naruszewicza, Adama Wawrzyńca Rzewuskiego i Franciszka Ksawerego Woyny na łamach "Zabaw przyjemnych i pożytecznych" Monika Urbańska s. 45-64
Zapisać się dobrze w pamięci - listy Anny Mostowskiej do Józefa Zawadzkiego Monika Urbańska s. 62-71
Parenetyka w prozie publicystycznej i fabularnej oświecenia stanisławowskiego na wybranych przykładach Monika Urbańska s. 67-77
"[...] ja miłości mojej, która się rozkłada, treść i kształt boski wiernie chowam w sobie" - o pewnym dysonansie słów kilka Monika Urbańska s. 71-83
Problemy edycji prozy Anny Mostowskiej Monika Urbańska s. 258, 85-95
Problem winy i kary w twórczości Anny Mostowskiej Monika Urbańska s. 85-94
Dwa listy Franciszka Bieńkowskiego na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" : historia gatunku listu i jego obecność w periodyku Monika Urbańska s. 109-122
Zmarli mówią - dialogi elizejskie, najwybitniejsi twórcy i ich utwory Monika Urbańska s. 193-214
Lustro, rozstanie i miłość : o "Banicie" Jana Brzechwy Monika Urbańska s. 375-384
"Literackie obrazy podróży", red. nauk. Monika Urbańska, red. Beata Prokopczyk, Anna Mateusiak, Jowita Podwysocka-Modrzejewska, Łódź 2014 : [recenzja] Anna Mateusiak Anna Mateusiak (aut. dzieła rec.) Jowita Podwysocka-Modrzejewska (aut. dzieła rec.) Beata Prokopczyk (aut. dzieła rec.) Monika Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 514
"Powieści, listy", Anna Mostowska, wstęp i oprac. ed. M. Urbańska, Łódź 2014 : [recenzja] Beata Prokopczyk Anna Mostowska (aut. dzieła rec.) Monika Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 515