Znaleziono 4 artykuły

Dariusz Urban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryteria przynależności do unii walutowej w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego Dariusz Urban s. 15-28
Geneza i rozwój teorii optymalnego obszaru walutowego Paweł Baranowski Dariusz Urban s. 54-68
Spójność społeczna w wybranych krajach UE w latach 1999-2004 Dariusz Urban s. 91-99
Rozwój wschodnich regionów granicznych w aspekcie hiptoezy 'cumulative causation' Dariusz Urban s. 113-119