Znaleziono 5 artykułów

Józef Urban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jezus mistrzem dialogu z innymi religiami Józef Urban s. 91-103
Dialog międzyreligijny w ostatnich dokumentach Kościoła Józef Urban s. 127-142
"Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła", Józef Urban, Opole 1999 : [recenzja] Michał Czajkowski Józef Urban (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Doświadczenie Boga u ludów Bantu", Józef Urban, Warszawa 1987 : [recenzja] Julian Bednarz Józef Urban (aut. dzieła rec.) s. 269-272
„Dialog chrześcijaństwa z wartościa- mi religijnymi bantuskiego ludu Jansi w Demokratycznej Republice Konga”, Kazimierz Szymczycha, Lublin 2008 : [recenzja] Józef Urban Kazimierz Szynczycha (aut. dzieła rec.) s. 331-336