Znaleziono 1 artykuł

Jan Ursinus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jan Argyropul i promocya jego doktorska w Padwie w lipcu 1444 r. Przyczynek do dziejów humanizmu włoskiego w XV w.", Jan Fijałek, Kraków 1902 ; "Johannis Ursini epistulas sex ad fidem codicis bibliothecae regiae monacensis nunc primum edidit, notis instruxit, disputatiunculam de Ursini vita et scriptis praemisit...", Michael Jezienicki, "Eos", VII, 1902 ; "Opis salin wielickich przez Adama Schrötera, uwieńczonego poetę, przekład Feliksa Piestraka", Wieliczka 1902 : [recenzja] Stanisław Kossowski Jan Fijałek (aut. dzieła rec.) Michał Jezienicki (aut. dzieła rec.) Feliks Piestrak (aut. dzieła rec.) Adam Schröter (aut. dzieła rec.) Jan Ursinus (aut. dzieła rec.) s. 686-690