Znaleziono 5 artykułów

Kazimiera Wódz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transformacja ekonomiczna a tożsamość kulturowa : stare regiony przemysłowe Europy w procesie zmian : przypadek badań Górnego Śląska w projekcie SPHERE Maciej Witkowski Kazimiera Wódz Krzysztof Łęcki s. 11-28
Krajobraz postindustrialny : przestrzeń i miejsce w doświadczeniu osobistym mieszkańców dawnego osiedla robotniczego Ksawera w Będzinie Monika Gnieciak Kazimiera Wódz s. 69-103
Restrukturyzacja ekonomiczna a podziały społeczne : na podstawie badań w starych regionach Europy Jolanta Klimczak-Ziółek Kazimiera Wódz s. 123-153
Głos w dyskusji o komunitarianizmie Kazimiera Wódz s. 146-150
Restrukturyzacja sektora górnictwa węglowego a sytuacja zawodowa kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach górniczych Jolanta Klimczak-Ziółek Kazimiera Wódz s. 226-236