Znaleziono 6 artykułów

Tadeusz Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa Huta - Krzesławice. Stanowisko 68 Andrzej Rachwaniec Tadeusz Wójcik s. 41
Kraków - Nowa Huta - Krzesławice III. Stanowisko 41 Małgorzata Kaczanowska Tadeusz Wójcik s. 107-108
Kraków - Nowa Huta - Branice. Stanowisko 41 G. Tobołowska Tadeusz Wójcik s. 107
Nowa Huta - Pleszów, woj. krakowskie. Stanowisko 19 Gryzelda Kałka-Toboła Tadeusz Wójcik s. 131-132
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych : Czy zapowiedź renesansu energetyki jądrowej? [Streszczenie] Tadeusz Wójcik s. 195-199
Zamość. Bastion VII Marcin Biborski Romualda Lelek Kazimierz Radwański Anna Ruszar Tadeusz Wójcik s. 322-323