Znaleziono 36 artykułów

Kazimierz Radwański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kraków - Stare Miasto, Brama Floriańska, AZP 102-56/- Kazimierz Radwański Emil Zaitz s. 95-96
Kraków - Stare Miasto. Plac Wiosny Ludów. Kościół WW. Świętych Marek Cwetsch Teresa Radwańska Kazimierz Radwański s. 128-129
Kraków - Stare Miasto, ul. Senacka 3 Marek Cwetsch Kazimierz Radwański s. 130-131
Kraków - Stare Miasto, Pl. Wiosny Ludów, Kościół WW Świętych Marek Cwetsch Teresa Radwańska Kazimierz Radwański s. 131
Kraków - Stare Miasto Teresa Radwańska Kazimierz Radwański Emil Zaitz s. 133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kraków - Stare Miasto Kazimierz Radwański Emil Zaitz s. 153-154
Kraków - Stare Miasto. Stanowiska: ul. Kanonicza 1, 9, 11, 13, ul. Senacka 10, ul. Grodzka 65, ul. Solskiego 11, ul. Straszewskiego Kazimierz Radwański Emil Zaitz s. 153-154
Kraków - Stare Miasto, ul. Sanacka 3 Marek Cwetsch Kazimierz Radwański s. 154-155
Kraków - Stare Miasto, ul. Waryńskiego - Planty. Skarpa Teresa Radwańska Kazimierz Radwański Emil Zaitz s. 171-172
Kraków - Śródmieście. Mury Floriańskie i Barbakan Władysław Morawski Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 175-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kraków - Kazimierz. Teren Elektrowni - ul. Dajwór 27 Kazimierz Radwański Emil Zaitz s. 181-182
Kraków - Śródmieście. Wiercenia archeologiczno-geologiczne Kazimierz Radwański s. 182-183
Kraków. Obszar wokół Wzgórza Wawelskiego Kazimierz Radwański Jacek Reyniak Emil Zaitz s. 183
Kraków. Pl. Wiosny Ludów 3/4 Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 185-186
Kraków - Kazimierz, ul. Skałeczna. Wykop I (wzdłuż ulicy) Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 185
Kraków - Stare Miasto. Sukiennice Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 185-187
Kraków - Śródmieście. Wiercenia archeologiczno-geologiczne Kazimierz Radwański s. 191-192
Kraków - Stare Miasto, ul. Kanonicza 9 Marek Cwetsch Kazimierz Radwański Emil Zaitz s. 193-194
Kraków-Tyniec, st. 2, AZP 103-55 Kazimierz Radwański Emil Zaitz s. 195-196
Janowiczki, gm. Racławice-Pałecznica, woj. kieleckie. Stanowisko 1 Stanisław Kołodziejski Kazimierz Radwański s. 196-197
Kraków. Stare Miasto. Kościół Św. Idziego Marek Cwetsch Kazimierz Radwański s. 202-203
Kraków - Stare Miasto, ul. Senacka 3, św. Michał - ogród, wykop II, ul. Waryńskiego - Planty, Skarpa, wykop VI i VII Kazimierz Radwański Emil Zaitz s. 205-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Radom - Stare Miasto. Kościół św. Wacława Stanisław Kołodziejski Kazimierz Radwański s. 213-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Janowiczki, gm. Racławice-Pałecznica, woj. kieleckie Stanisław Kołodziejski Kazimierz Radwański s. 217
Kraków-Tyniec, st. 2, AZP 103-55/18 Kazimierz Radwański Emil Zeitz s. 218-219
Kraków - Wola Justowska. Pałac Decjusza Kazimierz Radwański Emil Zaitz s. 231-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Janowiczki, gm. Racławice, woj. kieleckie Stanisław Kołodziejski Kazimierz Radwański s. 232-233
Kraków - Stare Miasto, ul. Gołębia 4 Marek Cwetsch Stanisław Kołodziejski Kazimierz Radwański s. 236-237
Kraków. Stare Miasto. Stanowiska: ul. Grodzka 28/30, 32; ul. Dominikańska 1, 3; Place Dominikański 4, 5; ul. Bracka 11, 9, 15; ul. Franciszkańska 1 Marek Cwetsch Stanisław Kołodziejski Kazimierz Radwański s. 236
Kraków - Śródmieście. Barbakan + Mury Floriańskie Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 250-252
Kraków - Zwierzyniec. Kościół św. Salwatora Teresa Radwańska Kazimierz Radwański J. Reniak E. Zaitz s. 251-253
Karków Teresa Lenkiewicz-Radwańska Władysław Morawski Kazimierz Radwański Alina Wałowy s. 252-255
Kraków - ul. Grodzka 38 Kazimierz Radwański s. 252
Kraków - Nowa Huta. Klasztor OO Cystersów w Mogile Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 253
Kraków, ul. Skałeczna 15 (ogród). Skałka - wykop IV Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 287
Zamość. Bastion VII Marcin Biborski Romualda Lelek Kazimierz Radwański Anna Ruszar Tadeusz Wójcik s. 322-323