Znaleziono 29 artykułów

Jacek Reyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Grojec, gm. Oświęcim, woj. bielskie. Stanowisko 1 Jacek Reyniak s. 21
Grójec, gm. Oświęcim, woj. bielskie. Stanowisko 1 Jacek Reyniak s. 25
Grojec, gm. Oświęcim, woj. bielskie. Stanowisko 1 Jacek Reyniak s. 28
Grójec, st. 1, gm. Oświęcim, woj. bielskie, AZP 104-49/- Jacek Reyniak s. 44
Bielsko-Biała, st. 31, AZP 107-48/16 Bożena Chorąży Bogusław Chorąży Stanisław Pawłowski Jacek Reyniak Jerzy Szydłowski s. 87-88
Bielsko-Biała, st. 31, AZP 107-48/16 Bogdan Chorąży Bożena Chorąży Stanisław Pawłowski Jacek Reyniak Jerzy Szydłowski s. 93-94
Zator, st. 2, gm. loco, woj. bielskie, AZP 104-51/2 Jacek Reyniak s. 104
Zator, st. 2, gm. loco, woj. bielskie, AZP 104-51/- Jacek Reyniak s. 109
Kobiernice, gm. Porąbka, woj. bielskie. Stanowisko 1 A. Filipowicz Jacek Reyniak s. 165-166
Kraków - Śródmieście. Mury Floriańskie i Barbakan Władysław Morawski Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 175-176
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kraków - Śródmieście. Ul. Mikołajska 3, ul. Grodzka Jacek Reyniak Emil Zaitz s. 182
Kraków. Obszar wokół Wzgórza Wawelskiego Kazimierz Radwański Jacek Reyniak Emil Zaitz s. 183
Kobiernice, gm. Porąbka, woj. bielskie. Stanowisko 3 (poprzednio nr 1) Jacek Reyniak Ireneusz Ruppe s. 184
Kraków - Kazimierz, ul. Skałeczna. Wykop I (wzdłuż ulicy) Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 185
Kraków. Pl. Wiosny Ludów 3/4 Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 185-186
Kraków - Stare Miasto. Sukiennice Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 185-187
Kraków - Śródmieście. Klasztor OO Dominikanów Teresa Radwańska Jacek Reyniak Emil Zaitz s. 187-188
Kraków - Śródmieście. Ul. ul. Waryńskiego-planty, Poselska, Stolarska, Basztowa-planty Teresa Radwańska Jacek Reyniak Emil Zaitz s. 190-191
Kobiernice, gm. Porąbka, woj. bielskie Alina Kuboszek Bogdan Kuboszek Jacek Reyniak s. 197
Kobiernice, gm. Porąbka, woj. bielskie Jacek Reyniak s. 197-198
Kobiernice, gm. Porąbka, woj. bielsko-bialskie Jacek Reyniak s. 223-224
Kobiernice, gm. Porąbka, woj. bielsko-bialskie Jacek Reyniak s. 228-229
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kobiernice, gm. Porąbka, woj. bielskie Jacek Reyniak s. 230-231
Kobiernice, gm. Porąbka, woj. bielsko-bialskie Jacek Reyniak s. 235-236
Kraków - Śródmieście. Barbakan + Mury Floriańskie Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 250-252
Kraków - Śródmieście. Barbakan Jacek Reyniak s. 252
Kraków - Nowa Huta. Klasztor OO Cystersów w Mogile Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 253
Kraków - Śródmieście, ul. Grodzka 54, Waryńskiego-Planty Teresa Radwańska Jacek Reyniak Emil Zaitz s. 253
Kraków, ul. Skałeczna 15 (ogród). Skałka - wykop IV Kazimierz Radwański Jacek Reyniak s. 287