Znaleziono 6 artykułów

Agnieszka Wartecka-Ważyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapliczki przydrożne szansą rozwoju lokalnej turystyki religijnej Jan Sikora Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 99-108
Wybrane społeczne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w turystyce religijnej w świetle badań empirycznych Jan Sikora Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 191-204
Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi Jan Sikora Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 211-224
Kompetencje zawodowe absolwentów kierunku turystyka i rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na rynku pracy Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 231-248
Popyt pracodawców na kwalifikacje zawodowe absolwentów uczelni wychowania fizycznego kierunku Turystyka i Rekreacja Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 459-468
Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju potencjału turystycznego na obszarach wiejskich Jan Sikora Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 571-586