Znaleziono 30 artykułów

Zofia Wartołowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia badań archeologicznych na grodzisku we wsi Sąsiadka, pow. Zamość Zofia Wartołowska s. 7-16
Warunki polityczne i społeczne rozwoju i upadku grodu Sutiejska Zofia Wartołowska s. 17-38
Problemy konserwacji rytowanej posadzki gipsowej odkrytej w krypcie I kościoła romańskiego w podziemiach gotyckiej kolegiaty w Wiślicy Teresa Ciachowa Barbara Penkalowa Zofia Wartołowska s. 35-48
Sytuacja geograficzna i topografia grodu Sutiejska Zofia Wartołowska s. 39-59
Struktura i znaczenie grodu Sutiejska Zofia Wartołowska s. 60-119
Życie naukowe i dydaktyczne w Katedrze Archeologii Pierwotnej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1945-1964 Zofia Wartołowska s. 94-108
Sutiejsk, le camp de Czerwień, sur la frontière polono-ruthène : résumé Zofia Wartołowska s. 123-129
Bocheniec, pow. Jędrzejów Dorota Górna Zofia Wartołowska s. 154-155
    Zacytuj
  • Udostępnij
Jastrzębiec, pow. Busko-Zdrój Zofia Wartołowska s. 171
"Nowe odkrycia na Grodzie Czerwieńskim Sutiejsk", Zofia Wartołowska, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Zofia Wartołowska (aut. dzieła rec.) s. 180
Pełczyska, pow. Pińczów. Grodzisko Dorota Górna Zofia Wartołowska s. 189-190
Małogoszcz, pow. Jędrzejów. Stanowisko - Cmentarz, Kościół i Bocheniec Dorota Górna Zofia Wartołowska s. 192-193
Metodyczne badania grodzisk a zagadnienia ustroju społecznego Zofia Wartołowska s. 199-212
Chlewnia, pow. Grodzisk Mazowiecki Zofia Wartołowska s. 205-206
Metoda dialektyczna w badaniach archeologicznych Zofia Wartołowska s. 213-236
Chlebnia, pow. Grodzisk Mazowiecki Zofia Wartołowska Zofia Woźnicka s. 221-222
Wiślica, pow. Busko Zdrój Stanisław Michno Zofia Wartołowska Zofia Woźnicka s. 231-232
Wiślica, pow. Busko-Zdrój D. Górna Zofia Wartołowska Zofia Woźnicka E. Zyblewska s. 232-233
Czerwińsk, pow. Płońsk Krzysztof Ciuk Stanisław Michno Teresa Mroczko Zofia Wartołowska Jan Zachwatowicz s. 240-241
Czerwińsk, pow. Płońsk. Stanowisko "Cmentarz" Dorota Górna Zofia Wartołowska s. 241
Chlebnia, pow. Grodzisk Mazowiecki Zofia Wartołowska Zofia Woźnicka s. 242-243
Wiślica, pow. Busko-Zdrój Agnieszka Kruk Zofia Wartołowska s. 274-275
Wiślica, pow. Busko Stanisław Michno Zofia Wartołowska Zofia Woźnicka s. 298-299
Planowanie prac badawczych w terenie w zakresie archeologii prehistorycznej i wczesnodziejowej w Polsce Włodzimierz Antoniewicz Zofia Wartołowska s. 323-370
Średniowieczna warownia w Pszczynie i rekonstrukcje grodów wczesnodziejowych Zofia Wartołowska s. 345-358
Wiktor Ber Zofia Wartołowska s. 371-373
Wiślica, pow. Busko-Zdrój Zofia Wartołowska K. Zielińska s. 376-378
"Studia nad metodami badań warstw kulturowych w prehistorii polskiej" Włodzimierza Hołubowicza Włodzimierz Antoniewicz Danuta Rauhut Zofia Wartołowska Włodzimierz Hołubowicz (aut. dzieła rec.) s. 403-410
Wiślica, pow. Busko Zofia Wartołowska Krystyna Zielińska s. 430-431
Oprawka rogowa z Wiślicy Zofia Wartołowska s. 485-491