Znaleziono 27 artykułów

Włodzimierz Antoniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie i losy Muzeum Archeologicznego Erazma Majewskiego Włodzimierz Antoniewicz s. 1-19
Hołd wielkości Lubora Niederlego Włodzimierz Antoniewicz s. 1-15
Muzeum Archeologiczne im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w Pałacu Staszica Włodzimierz Antoniewicz s. 9-22
O Państwowy Instytut Archeologiczny w Warszawie Włodzimierz Antoniewicz s. 9-14
Niektóre zagadnienia historiografii dawnych Słowian XIX i XX stulecia Włodzimierz Antoniewicz s. 24-93
"Religia dawnych Słowian", Włodzimierz Antoniewicz, w dziele zbiorowym "Religie świata" Warszawa 1958, s. 319-402 : [recenzja] Jerzy Dowiat Włodzimierz Antoniewicz (aut. dzieła rec.) s. 127-130
O kilku oszczepach krzemiennych znalezionych na ziemiach polskich Włodzimierz Antoniewicz s. 145-158
Zagadkowe amforki z Ukrainy Włodzimierz Antoniewicz s. 182-188
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Tow. Naukowego Warszawskiego : za okres od dn. 1.VII 1928 do dn. 30.VI 1929 Włodzimierz Antoniewicz s. 189-190
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : za okres od 1.VII. 1930 do 30.VI.1931 r. Włodzimierz Antoniewicz s. 192-196
"Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen", Ernst Petersen, Berlin 1929 : [recenzja] Włodzimierz Antoniewicz Ernst Petersen (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Weltgeschichte der Steinzeit", Oswald Menghin, Wien 1931 : [recenzja] Włodzimierz Antoniewicz Oswald Menghin (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Bronzezeit am Jenissei. Ein Beitrag zur Urgeschichte Sibiriens", Gero v. Merhart, Wien 1926 : [recenzja] Włodzimierz Antoniewicz Gero von Merhart (aut. dzieła rec.) s. 199
Trzy ważne kongresy międzynarodowe Włodzimierz Antoniewicz s. 207-254
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukoweo Warszawskiego : za okres od 1.VII 1929 do 30.VI 1930 Włodzimierz Antoniewicz s. 253-255
Kilka słów odpowiedzi Włodzimierz Antoniewicz s. 255-256
Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Tow. Naukowego Warszawskiego : za okres od dn. 1.VI-1932 r. do 30.VI-1933 Włodzimierz Antoniewicz s. 273-281
Uwagi o organizacji prehistorii w Polsce Włodzimierz Antoniewicz s. 281-301
Sprostowanie nieścisłości Włodzimierz Antoniewicz s. 282-285
Planowanie prac badawczych w terenie w zakresie archeologii prehistorycznej i wczesnodziejowej w Polsce Włodzimierz Antoniewicz Zofia Wartołowska s. 323-370
O religii dawnych Słowian Włodzimierz Antoniewicz s. 327-343
Z dziedziny archeologii ziem Polski : szkice, przyczynki, notatki Włodzimierz Antoniewicz s. 341-422
Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego im. Erazma Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Włodzimierz Antoniewicz s. 375-383
"Studia nad metodami badań warstw kulturowych w prehistorii polskiej" Włodzimierza Hołubowicza Włodzimierz Antoniewicz Danuta Rauhut Zofia Wartołowska Włodzimierz Hołubowicz (aut. dzieła rec.) s. 403-410
Sophus Müller Włodzimierz Antoniewicz s. 441-443
Juliusz Ailio Włodzimierz Antoniewicz s. 443-445
Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego im. Erazma Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : za okres od 1.VII.1935 do 30.VI.1936 Włodzimierz Antoniewicz s. 446-448