Znaleziono 8 artykułów

Jerzy Dowiat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bela I węgierski w Polsce (1031/32-1048) Jerzy Dowiat s. 1-23
"Religia dawnych Słowian", Włodzimierz Antoniewicz, w dziele zbiorowym "Religie świata" Warszawa 1958, s. 319-402 : [recenzja] Jerzy Dowiat Włodzimierz Antoniewicz (aut. dzieła rec.) s. 127-130
"Untersuchungen zur Geschichte des Lutizenbundes : Deutsch-wendische Beziehungen des 10-12. Jahrhunderts", Wolfgang Brüske, Münster-Köln 1955 : [recenzja] Jerzy Dowiat Wolfgang Brüske (aut. dzieła rec.) s. 131-134
Pochodzenie dynastii zachodnio-pomorskiej i ukształtowanie się terytorium księstwa zachodnio-pomorskiego Jerzy Dowiat s. 237-279, 539-540
W sprawie "Uwag krytycznych" Władysława Dziewulskiego Jerzy Dowiat s. 447-452
Ewolucja państwa wczesnofeudalnego na Pomorzu Zachodnim Jerzy Dowiat s. 459-496, 611-612
"Chrzest Polski", Jerzy Dowiat, Warszawa 1958 : [recenzja] Benedykt Zientara Jerzy Dowiat (aut. dzieła rec.) s. 605-606
Ekspansja Pomorza zachodniego na ziemie wielecko-obodrzyckie w drugiej połowie XII wieku Jerzy Dowiat s. 698-719, 904-905