Znaleziono 15 artykułów

Sebastian Wasiuta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Filologija", 2009, nr 14 : [recenzja] Sebastian Wasiuta s. 278-279
"Acta Humana. Poszukiwania Humanistyczne", 1, 2010 : [recenzja] Sebastian Wasiuta s. 302-303
"Filologija", 2010, nr 15 : [recenzja] Sebastian Wasiuta s. 305
"Filologija", 2011, nr 16 : [recenzja] Sebastian Wasiuta s. 306
"Folklorica. Journal of the Slavic and East European Folklore Association", vol. XV, 2010 : [recenzja] Sebastian Wasiuta s. 306-307
"Slovo a slovesnost. Časopis pro otazký teorie a kultury jazyka založený w roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem", 71, 2010, č. 4 : [recenzja] Sebastian Wasiuta s. 307-308
"Język i społeczeństwo. Wymiar postkolonialny", Łarysa Masenko, tł. i red. Artur Bracki, Gdańsk 2008 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Artur Bracki (aut. dzieła rec.) Łarysa Masenko (aut. dzieła rec.) s. 360
"Stereotypy w języku i w kulturze", red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin 2009 : [recenzja] Iwona Bielińska-Gardziel Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (aut. dzieła rec.) Sebastian Wasiuta (aut. dzieła rec.) s. 364
"Historia mówiona w świetle etnolingwistyki", red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin 2008 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (aut. dzieła rec.) Sebastian Wasiuta (aut. dzieła rec.) s. 365
"Językowe podstawy obrazu świata", Jerzy Bartmiński, Lublin 2007 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 437
"Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne", Jerzy Bartmiński, Lublin 2007 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 437-438
"Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii", red. Olga Sokołowska, Danuta Stanulewicz, Gdańsk 2006 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Olga Sokołowska (aut. dzieła rec.) Danuta Stanulewicz (aut. dzieła rec.) s. 438-439
"Kognitywizm w poetyce i stylistyce", red. Grażyna Habrajska, Joanna Ślósarska, Kraków 2006 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Grażyna Habrajska (aut. dzieła rec.) Joanna Ślósarska (aut. dzieła rec.) s. 439
"Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej", Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2007 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (aut. dzieła rec.) s. 439-440
"Poetyka kognitywna. Wprowadzenie", Peter Stockwell, red. nauk. Elżbieta Tabakowska, tł. Anna Skucińska, Kraków 2006 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Anna Skucińska (aut. dzieła rec.) Peter Stockwell (aut. dzieła rec.) Elżbieta Tabakowska (aut. dzieła rec.) s. 442