Znaleziono 10 artykułów

Bogusława Wawrzykowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Brąchnówko, gm. Chełmża, woj. toruńskie Bogusława Wawrzykowska s. 25-26
Toruń - Katarzynka, st. 29, AZP 39-44/- Bogusława Wawrzykowska s. 26
    Zacytuj
  • Udostępnij
Szarlej, pow. Inowrocław. Stanowisko 6 Bogusława Wawrzykowska s. 42-43
Szarlej, pow. Inowrocław. Stanowisko 6 a Bogusława Wawrzykowska s. 43
Sztynwag, st. 4, gm. Grudziądz, woj. toruńskie, AZP 31-44/16 Bogusława Wawrzykowska s. 73
Toruń, st. 327, AZP 39-44/137 Bogusława Wawrzykowska s. 76
Klęczkowo, st. 8, gm. Stolno, woj. toruńskie, AZP 32-44/87 Bogusława Wawrzykowska s. 128-129
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu. Toruń 16-17 maja 2002", pod red. Bogusławy Wawrzykowskiej, Toruń 2002; "Z dziejów publicznych zbiorów archeologicznych w Toruniu. Katalog wystawy przygotowanej z okazji 140-lecia toruńskich archeologicznych zbiorów muzealnych dedykowanej tym wszystkim, którzy je tworzyli, pomnażali i chronili", Romuald Uziębło, Bogusława Wawrzykowska, Toruń 2002 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Romuald Uziębło (aut. dzieła rec.) Bogusława Wawrzykowska (aut. dzieła rec.) s. 162-166
Rzęczkowo, pow. Toruń Urszula Huszcza Bogusława Wawrzykowska s. 167-168
"Odkrywanie przeszłości" - stała wystawa archeologiczna w Muzeum Okręgowym w Toruniu - Dom Eskenów Bogusława Wawrzykowska s. 203-209